Genial.ly dla nauczycieli przedszkolnych – pierwsze kroki

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Prezentacja i możliwości wykorzystania narzędzia webowego Genial.ly

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Kamila Wolska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.