Gotowi do szkoły? START! Diagnozowanie gotowości szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Treści:

  • Rzetelna diagnoza gotowości szkolnej od jesieni do wiosny.
  • Diagnozowanie – nie egzaminowanie.
  • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Kamila Wolska

on-line (platforma Moodle, Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz