Ilona Lewandowska  & zespół

Innowacyjni nauczyciele – innowacyjna szkoła/placówka. Jak opracować i wdrożyć innowacje pedagogiczne w szkole/placówce?


    Razem możemy więcej – jak włączyć wszystkich nauczycieli w działania doskonalące efekty kształcenia w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty? (MEiN 6)