Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej; wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie dydaktycznym

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych

Treści:

  • Przedstawienie sposobów i możliwości  pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Modyfikowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

12

50 zł

Krystyna Juźwicka, Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.