Indywidualizacji w 10 polach aktywności w pracy z uczniem ze SPE, w tym z wykorzystaniem IT

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, pedagodzy, inni specjaliści zainteresowani tematyka szkolenia

Treści:

  • Charakterystyka dziesięciu obszarów, w ramach których uczniowie mogą podejmować aktywność podczas lekcji.
  • Praktyczne rozwiązania dotyczące możliwości indywidualizacji w każdym z dziesięciu pól aktywności, pod kątem możliwości uczniów ze SPE (zabawy, ćwiczenia, gry, aplikacje oraz inne rozwiązania TIK).

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

12

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz