Ja w środowisku społecznym – współpraca i funkcjonowanie w grupie, prawidłowa komunikacja interpersonalna-zajęcia rewalidacyjne

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Nauczyciele specjaliści prowadzący rewalidację indywidualną, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Kształtowanie podstawowych umiejętności interpersonalnych;
  • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i formułowania komunikatów typu JA.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 + omówienie

Forma bezpłatna

Marlena Karaś

Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz