Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne, w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Organizacja, realizacja i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  • Szeroki wachlarz gier, zabaw i ćwiczeń, w tym z zastosowaniem technologii TIK, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów ze SPE.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

12

50 zł

dr Violetta Florkiewicz

Sieradz, bledned-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz