Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne, w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, pedagodzy oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  • Szeroki wachlarz gier, zabaw i ćwiczeń, w tym z zastosowaniem technologii TIK, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

12

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz