Jak efektywnie wspierać uczniów w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu?

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Wychowawcy, doradcy zawodowi

Treści:

  • Ciekawe formy i metody pracy na lekcjach wychowawczych i doradztwa zawodowego.
  • Indywidualna rozmowa doradcza.
  • Testy osobowości, inteligencji,  preferencji zawodowych, wartości, filtr preferencji itp.
  • Rozwijanie kompetencji miękkich uczniów, odporności na stres, zarządzania sobą w czasie, motywacji i wiary w siebie uczniów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Renata Błaszczyk

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz