Jak efektywnie wspierać uczniów w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu?

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Doradcy zawodowi, wychowawcy

Treści:

  • Zastosowanie modelu GROW w rozmowie doradczej i w planowaniu pracy doradcy zawodowego
  • Pytania otwarte wspierające decyzyjność uczniów
  • Aspekty wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu
  • Metoda Kaizen w urealnianiu ambitnego celu

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Renata Błaszczyk

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz