Jak nie dać się zwieść, czyli o krytycznej ocenie informacji

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Treści:

  • Informacja i dezinformacja – rozróżnianie i ocena źródeł informacji.
  • Konstruowanie scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

16

60 zł

Wiesława Chlebowska

on-line (platforma Teams, Moodle)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz