Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania

  • Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania dostosowanych
    do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
  • Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Prowadzący: Marlena Karaś

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz