Kompleksowe wspomaganie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek

W roku szkolnym 2023/2024 po raz kolejny proponujemy formę kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły/placówki.  Ta forma to doskonalenie zespołu nauczycieli rozłożone w czasie – może trwać kilka miesięcy, a nawet cały rok szkolny. Może angażować całą radę pedagogiczną lub tylko wybrane grupy nauczycieli. Zaletą kompleksowego wspomagania jest to, iż pomaga rozwiązać ważne dla szkoły/placówki problemy i może obejmować różne działania, np.:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki,
  • zaplanowanie działań prowadzących do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb,
  • realizacja zaplanowanych form wspomagania,
  • wspólna ocena efektów/opracowanie wniosków i rekomendacji do dalszego rozwoju.

Nasza tegoroczna oferta kompleksowego wspomagania szkoły placówki obejmuje kilka obszarów tematycznych. Nie precyzujemy, co i w jaki sposób będzie realizowane, bo zależeć to będzie od diagnozy indywidualnych potrzeb szkoły w wybranym obszarze tematycznym. Możecie Państwo  wybrać coś z naszych propozycji albo samodzielnie sformułować istotny dla szkoły problem lub zagadnienie.

Zachęcamy do podjęcia decyzji o kompleksowym wspomaganiu dla swojej szkoły. Jest to korzystne nie tylko ze względów merytorycznych, ale również ekonomicznych. Szkolenia rad pedagogicznych realizowane w ramach wspomagania są tańsze niż te, które zamawiacie Państwo jednorazowo, a dodatkowo pewna pula zajęć jest dla szkoły bezpłatna. Wszystko ustalamy indywidualnie, konsultując się z dyrektorem.

Proszę pamiętać, że kompleksowe wspomaganie może być jednym ze sposobów realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. To bardzo skuteczny sposób  na rozwój szkoły/placówki, ponieważ daje szansę na doskonalenie wybranych obszarów pracy szkoły w sposób kompleksowy i uwzględniający faktycznie pojawiające się problemy.

Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Centrum. Poniżej przedstawiamy kilka naszych pomysłów tematów, wokół których można prowadzić proces, ale zachęcamy również do formułowania własnych propozycji.

Poniżej przedstawiamy kilka naszych propozycji kompleksowego wspomagania szkoły.

WIESŁAWA CHLEBOWSKA & ZESPÓŁ

Jadwiga  Wysocka & zespół
Ewa Ruszkowska & zespół
Ilona Lewandowska  & zespół
Dorota Wiśniewska & zespół