Jak odwieść uczniów od nudy i poczucia beznadziei? Pasja, inspirowanie kreatywności, autorytet nauczyciela

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele, wychowawcy

Treści:

  • Jak zwolnić się z teorii?
  • Podręczne źródła motywacji i inspiracji.
  • Godnościowe podejście do zawodu nauczyciela w kontrze do służebności.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

40 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz