Jak opracować i wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Treści:

  • Staniny, średnie i inne dane statystyczne w wynikach egzaminu.
  • Opracowujemy wyniki szkoły.
  • Wnioski i rekomendacje.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Dorota Żuberek

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz