Jak realizować treści z edukacji przyrodniczej?

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Treści:

  • Realizacja treści przyrodniczych i ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Program „Przyjaciele Pandy”.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Mirosława Paluszkiewicz

Sieradz/Zduńska Wola/platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz