Jak wspierać uczniów, także ukraińskich, w bibliotece szkolnej?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Formy, metody i sposoby działań z uczniami – integrujące i budujące dobrostan.
  • Wymiana doświadczeń i opracowanie „banku dobrych praktyk”.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

10

50 zł

Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz