Jak wspierać uczniów w uczeniu się?

  • Cechy nowoczesnego procesu kształcenia.
  • Proces uczenia się w świetle neurodydaktyki.
  • Udzielanie informacji zwrotnej modele FUKO, GOLD, SPINKA.
  • Metody nauczania sprzyjające uczeniu się – tworzenie społecznego środowiska uczenia się.
  • Ocenianie pomagające się uczyć. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela niezbędne w pracy z uczniem. 

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.