Jak zaciekawić uczniów w czasie lekcji geografii w szkole podstawowej?

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele geografii szkół podstawowych, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Zaproszenie do współpracy nauczycieli: geografii oraz innych nauk przyrodniczych.
  • Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.
  • Spotkania z ekspertami.
  • Podsumowanie i omówienie pracy sieci.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Małgorzata Kazimierczak

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz