Jak zaplanować 20 lekcji doradztwa zawodowego w klasach 7-8, aby zrealizować treści programowe?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Wychowawcy, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Propozycje tematów lekcji doradztwa zawodowego zgodnych z treściami  programowymi.
  • Kryteria wyboru tematów zajęć.
  • Planowanie lekcji, źródła przydatnych materiałów.
  • Budowanie warsztatu doradcy zawodowego.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Renata Błaszczyk

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz