Jakie problemy ucznia w nauce matematyki mogą wskazywać na dyskalkulię?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Model rozwoju zdolności matematycznych, jako kluczowy aspekt w diagnozie różnicowej specyficzny trudności w uczeniu się matematyki.
  • Predykatory dyskalkulii, które można zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym.
  • 19 problemów uczniów w nauce matematyki wskazujących na dyskalkulię.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

dr Violetta Florkiewicz

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz