Język polski na maturze 2023 – wskazówki do pracy z uczniami

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele języka polskiego

Treści:

  • Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024).
  • Wzbudzanie odpowiedzialności uczniów za sukces egzaminacyjny.
  • Oswajanie formy zadań egzaminacyjnych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz