Kompetencje metodyczne  nauczycieli  niezbędne w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Podstawy prawne przyjmowania i przebywania uczniów z doświadczeniem  migracji w polskiej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców
    z Ukrainy.
  • Kompetencje wielokulturowe nauczyciela.
  • Refleksja nad trudnościami w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji.
  • Garść wskazówek, jak uczyć i komunikować się z uczniem z doświadczeniem migracji oraz przykładowe materiały do pracy.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Małgorzata Ziarnowska

Sieradz/Wieluń/on-line (platforma Teams)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz