Kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów. Podstawy formalne i inspirujące przykłady zajęć

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Kompetencje emocjonalno – społeczne a zadania wychowawcy i pedagoga.
  • Jak kształtować zachowania adekwatne do danej sytuacji społecznej?
  • Ćwiczenia uczące odreagowania napięcia emocjonalnego, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnego zdania z jednoczesnym szacunkiem dla innych oraz efektywnej współpracy w grupie.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

26

80 zł

Ewa Ruszkowska, Wiesława Chlebowska

Sieradz/blended-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz