Komunikacja wspierająca i motywująca w edukacji przedszkolnej – jak budować pozytywny obraz siebie i świata?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Treści:

  • Umiejętności nauczyciela z zakresu komunikacji wspierającej i motywującej.
  • Strategie wspierania dzieci w procesie budowania pozytywnego obrazu siebie i otoczenia.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz