Koncepcja edukacji włączającej – optymalizacja nauczania i uczenia

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy, wicedyrektorzy

Treści:

  • Założenia edukacji włączającej-dostępność dla każdej osoby uczącej się.
  •  Korzyści płynące z edukacji włączającej. Wymiary dostępu edukacji.
  •  Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej, współpraca z rodzicami dziecka.
  •  Uniwersalne projektowanie w edukacji-zasady, wdrażanie.
  •  Zadania i rola dyrektora w procesie UDL.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

5

30 zł

Jadwiga Wysocka

Sieradz, X 2022

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz