Kreatywny nauczyciel – geograf w podróży

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele geografii szkół podstawowych

Treści:

  • Dzielenie się wiedzą, wspólne opracowywanie rozwiązań stosowanych
    w szkolnej praktyce.
  • Wzajemne wsparcie w obliczu nowych wyzwań, szansa na bieżący kontakt oraz na poszerzenie perspektywy, z jakiej patrzy się na własną pracę oraz pracę szkoły.
  • Wymiana różnorodnych doświadczeń w grupie zainteresowanych nauczycieli.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Małgorzata Kazimierczak

Sieradz/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz