Kształtowanie postaw patriotycznych na katechezie i zajęciach z wychowawcą

  • Wskazanie założeń edukacji patriotycznej.
  • Analiza treści patriotycznych w podstawie programowej z różnych przedmiotów.
  • Uwypuklenie zadań szkoły w kształtowaniu patriotyzmu najmłodszych obywateli.

Prowadzący: Wioleta Skorek

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.