Kurs na kierownika wypoczynku

Adresat:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane

Treści:

  • Zgodnie z programem MEN – załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz.452 z póź. zmianami)

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

10

200 zł

Janusz Jasiński

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz