Kurs na wychowawcę wypoczynku

Adresat:

Studenci, maturzyści, inne osoby zainteresowane

Treści:

  • Zgodne z programem  MEN – załącznik nr 8 do Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz.452 z póź. zmianami)

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

36

250 zł

Janusz Jasiński

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz