Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Adresat:

Cel:

Zainteresowani kandydaci na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu.

Przygotowanie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia praktycznej
nauki zawodu

Treści:

Podstawy pedagogiki, elementy psychologii;
Metodyka praktycznej nauki zawodu;
Umiejętności dydaktyczne.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik

48

500 zł

Ewa Marciniak – Kulka

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.