Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Adresat:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane

Treści:

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • Obowiązki wychowawcy grupy;
  • Bezpieczeństwo zdrowia i życia wychowawców wypoczynku

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik

36

250 zł

Olgierd Neyman

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.