„Laboratoria Przyszłości” – sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu MEiN

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Omówienie znaczenia wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi dydaktycznych w procesie edukacji.
  • Przedstawienie możliwości dostosowania pomocy dydaktycznych do indywidualnych potrzeb i celów nauczycieli.
  • Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji i przeprowadzania lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
  • Zaprezentowanie przykładów innowacyjnych i angażujących scenariuszy lekcji.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Sylwester Płachta

Sieradz/platforma Teams, Moodle

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz