Maryja wzorem macierzyństwa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Katecheci, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Macierzyństwo naturalną drogą kobiety do zbawienia.
  • Różnorodność treści społecznych w nauczaniu Kardynała Wyszyńskiego

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Wioleta Skorek

Sieradz/Wieluń/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz