Metody aktywizujące i kreatywne na lekcjach doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 i lekcjach wychowawczych.

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Doradcy zawodowi, wychowawcy,

Treści:

  • Techniki plastyczne, heurystyczne
  • Techniki dyskusyjne, np. Kapelusze De Bono
  • Techniki podziału klasy na grupy
  • Gry i zabawy interakcyjne

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Renata Błaszczyk

Sieradz Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz