Metody aktywizujące rozwijające samodzielność ucznia w uczeniu się („lekcja odwrócona” – flipped lesson, stacje edukacyjne)

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego (II i III etap edukacyjny)

Treści:

  • Zintegrowany model nauczania języka obcego w trybie lekcji odwróconej.
  • Praca metodą stacji zadaniowych na lekcjach języka angielskiego.
  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Krystyna Juźwicka

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz