mgr Dorota Wiśniewska

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 214
dwisniewska@cresieradz.edu.pl

Nauczyciel konsultant – obszar kompetencji

  • Edukacja przedszkolna. Proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się.
  • Life Coaching – metody wspierania relacji międzyludzkich. Rozwój osobisty oraz proaktywne działania w zawodzie.  Komunikacja transformująca.
  • Trening Zastępowania Agresji – rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, budowanie relacji i komunikacji opartej na szacunku. Wnioskowanie moralne.
  • Zaburzenia zachowania dzieci. Profilaktyka i terapia.
  • Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka/ucznia.
  • Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice.
  • Psychodydaktyka kreatywności. Metody twórczego nauczania. Praca z uczniem zdolnym.
  • Motywacja w procesie edukacji.
  • Budowanie autorytetu nauczyciela.
  • Stres i wypalenie zawodowe.
Prowadzone Szkolenia: