mgr Joanna Wójciak

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 215
jwojciak@cresieradz.edu.pl

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej, zawodowej, wieczorowej oraz na wyższych uczelniach.

Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek w zakresie:

  • metodyki i dydaktyki zajęć komputerowych oraz informatyki,
  • metodyki i dydaktyki matematyki różnych poziomów edukacyjnych,
  • stosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki,
  • stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w dydaktykach przedmiotowych,
  • organizacji i prowadzenia zajęć w formie e-learningu. 
Prowadzone Szkolenia: