Międzyszkolne potyczki integracyjne jako sposób na współpracę międzyszkolną i promocję

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Przykład imprezy integrującej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • Przykład imprezy promującej szkołę;
  • Wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnego poziomu edukacyjnego.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.