Edukacja ekologiczna w bibliotece szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Jak działania człowieka wpływają na zmiany klimatu i środowiska przyrodniczego? Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę i energię elektryczną?
  • Przykłady realizacji treści ekologicznych, które rozwijają postawy i umiejętności uczniów, np. pokaz wytwarzania papieru czerpanego.
  • Źródła informacji do wykorzystania w edukacji ekologicznej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Anna Guć, Wiesława Chlebowska

on-line (platforma Moodle, Teams)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz