Muzyczne inspiracje – czyli jak pracować z dziećmi na lekcjach muzyki

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Odtwarzanie ruchem prostych rytmów i schematów rytmicznych.
  • Interpretacja ruchowa  dźwięków wysokich niskich, głośnych, cichych.
  • Zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 +omówienie

Forma bezpłatna

Justyna Glinkowska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz