„Nauka w podskokach” – zabawy i gry ruchowe, jako sposób włączenia każdego ucznia do aktywnej pracy na lekcji

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Znaczenie ruchu w procesie uczenia się z perspektywy neurobiologicznej.
  • Szeroki wachlarz zabaw i gier ruchowych, które umożliwią każdemu uczniowi pełne zaangażowanie w proces uczenia się.
  • Wykorzystanie gier i zabaw w procesie tworzenia lekcji zgodnie z promowanym przez MEiN, modelem UDL.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

10

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz