„Nic, co ma wielką wartość w życiu nie przychodzi łatwo”. Jak pomagać uczniom odkrywać ich wartości i podejmować decyzje w zgodzie z nimi?

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Wychowawcy, doradcy zawodowi

Treści:

  • Scenariusz lekcji na temat wartości i podejmowania decyzji w zgodzie z nimi w tym materiały do przygotowania zajęć.
  • Testy wartości zawodowych.
  • Znaczenie odkrywania przez uczniów ich wartości w kontekście motywacji
    do nauki.
  • Kreatywny podział na grupy z uwzględnieniem zawodoznawstwa (plik do własnej edycji).

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Renata Błaszczyk

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz