Nie kto winny, a jak to rozwiązać!? Interwencja wychowawcza we współpracy nauczycieli i rodziców

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy klas, pedagodzy

Treści:

  • Pogłębiona refleksja nad przyczynami trudnych zachowań uczniów;
  • Co zwiększa szanse na skuteczność interwencji wychowawczej w razie wystąpienia trudności wychowawczych?;
  • Korekcyjne oddziaływania nauczycieli i rodziców, mimo uwarunkowań psychologicznych genezy problemu.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

14

50 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.