Nietrudny egzamin dla każdego – jak przygotować do egzaminu ósmoklasisty uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej ogólnodostępnej

Treści:

  • Charakterystyka arkuszy E8 w kontekście tworzenia ćwiczeń i zadań
    dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim.
  • Europejskie standardy ETR i ich zastosowanie w tworzeniu ćwiczeń
    dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim – przykłady zestawów zadań i kart pracy.
  • Lektury  szkolne w formacie ETR – istotne ułatwienie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  • Arkusze typu egzaminacyjnego dla uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim – prezentacja przykładów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

10

50 zł

Ilona Lewandowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz