Nowe, aktualne rozwiązania prawne dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2023/2024.
  • Aktualny sposób dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzory dokumentów).
  • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych – przykładowe rozwiązania.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

15

50 zł

dr Violetta Florkiewicz

Platforma Moodle

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz