Nowe rozporządzenia MEiN dotyczące zmian w organizacji procesu edukacyjnego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię PPP

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023.
  • Praktyczne rozwiązania dotyczących organizacji i realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz