Nowy model WWR skoncentrowany na rodzinie – kluczowe założenia, w tym zadania specjalistów

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Dyrektorzy, specjaliści realizujący WWR oraz nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Kluczowe założenia nowego Modelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju skoncentrowanego na rodzinie i środowisku.
  • Nowy, transdyscyplinarny model pracy specjalistów realizujących WWR skoncentrowany na rodzinie.
  • Zdania i rola Specjalisty Wiodącego w nowym Modelu WWR.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

dr Violetta Florkiewicz

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz