Nowy nadzór pedagogiczny – jak prowadzić?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele

Treści:

  • Planowanie i realizowanie kontroli w obecnych uwarunkowaniach formalnych.
  • Obserwacja zajęć a odpowiedzialność metodyczna dyrektora szkoły.
  • Angażowanie pracowników pedagogicznych w realizację zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – czy koniecznie zespół?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Ewa Marciniak – Kulka

Sieradz/Wieluń/ on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz