Nowy specjalista w szkole – pedagog specjalny (rola, zadania, kwalifikacje, rozwiązania prawne)

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Pedagodzy specjalni oraz inni specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Aktualne dokumenty prawa oświatowego, w których opisano rolę i zadania nowego specjalisty w szkole – pedagoga specjalnego.
  • Kwalifikacje, które powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego.
  • Zadania pedagoga specjalnego oraz sposoby ich realizacji i dokumentowania.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz